Voor een veiliger Groningen

Samen

BORG is een consortium gevormd door Oosterhoff en Koninklijke BAM Groep. BORG zet zich al enkele jaren intensief in voor de versterking van gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied.

Oosterhoff brengt de kennis in van dochterbedrijven ingenieursbureau ABT, bbn adviseurs en abtWassenaar. De BAM-partners zijn BAM Bouw & Techniek en BAM Advies & Engineering dat samenwerkt met BAM Infraconsult. Daarnaast heeft BORG een samenwerkingsverband met de Nieuw-Zeelandse aardbevingsspecialist Holmes.

Via BORG bundelen we de gezamenlijke expertise en wenden deze aan voor een bijdrage aan een veiliger en leefbaar Groningen.

Dit doen we met circa 80 deskundige en praktisch ingestelde professionals van regionale, nationale en internationale afkomst. Samen werken we aan vaak complexe opgaven die veel denkkracht, innovatie en organisatievermogen vergen.

Binnen het aardbevingsdossier verzorgen we het gehele versterkingsproces. Daarnaast kijken we welke kansen en mogelijkheden er zijn voor de verduurzaming van de gebouwen. Hierbij staan steeds de gebouweigenaren en gebruikers  centraal.

 

Nationaliteiten

Missie en Visie

Het is onze missie om vanuit onze kennis en ervaring een significante bijdrage te leveren aan een veiliger Groningen door gebouwen beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Samen werken we aan integrale, innovatieve oplossingen. Binnen ons werk nemen leren, verbeteren en kennisdelen een belangrijke plaats in, net als efficiëntie en effectiviteit. We kunnen het hele traject van onderzoek tot en met oplevering en onderhoud van de te versterken gebouwen verzorgen. Wij hebben veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel en stellen gebruikers en gebouweigenaren centraal.
Door onze kennis van en ervaring met alle facetten van versterking gecombineerd in te zetten, kunnen we de engineering, het omgevingsmanagement, kostenmanagement en bouwrealisatie en nazorg verzorgen. 

Wat doen wij

Met BORG richten we ons voornamelijk op de versterking van utiliteitsgebouwen, zoals scholen, zorginstellingen, gemeente- en dorpshuizen en kantoorpanden. Inmiddels hebben we echter ook al enkele honderden woningen seismisch beoordeeld.

Verder hebben we een speciaal team dat zich bezighoudt met het aardbevingsbestendig maken van monumenten. Hierin staat behalve het bevorderen van veiligheid, het behoud van het monument, zoveel mogelijk in de originele staat, voorop. We hebben een specifieke aanpak ontwikkeld om dit te kunnen realiseren.

Fases

Inspectie en Analyse

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de constructie en de bouwkundige staat van een gebouw voeren we een inspectie uit. Via de inspectie halen we alle benodigde informatie op om te kunnen bepalen hoe het gebouw is opgebouwd en in welke staat het verkeert. Vervolgens maken we een totaalanalyse van het gebouw.

Versterkingsadvies

Aan de hand van de inspectiegegevens en de opgestelde analyse berekenen we de seismische capaciteit van een gebouw  en bekijken we welke delen van het gebouw versterkt moeten worden en hoe dit het beste kan plaatsvinden.
Dit leggen we vast in het versterkingsadvies.

Technisch Ontwerp

Het versterkingsadvies en de eventuele aanvullende wensen van de bewoners/eigenaren werken wij uit tot een integraal ontwerp.
Hierbij kunnen adviezen op het gebied van verduurzaming, bouwfysica, flora en fauna worden meegenomen.
Onze omgevingsmanagers begeleiden dit totale proces. Om de uitwerking van het ontwerp goed te laten aansluiten op de uiteindelijke uitvoering zijn onze uitvoeringsspecialisten nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Uitvoering

Voor de fase waarbij de plannen worden gerealiseerd, de uitvoering, hebben wij onze teams klaar staan.
Met onder andere onze directievoerders, inspecteurs, engineers, uitvoerders, timmerlieden en installateurs kunnen wij de complete realisatie uitvoeren. Actuele voorbeelden hiervan zijn onder andere de versterking van het Noorderpoortcollege in Delfzijl en het Gemeentehuis in Loppersum.

Kennisontwikkeling, kennisborging en kennisdeling

We stellen niet alleen  adviezen op voor de te versterken panden, we verwerven ook veel kennis die we weer gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe methoden voor onder andere de versnelling van de versterkingsaanpak.

Deze kennis delen we met andere uitvoerende partijen en ingenieursbureaus. Dit is nodig, omdat er nog niet heel veel kennis was over door gaswinning geïnduceerde aardbevingen, die dichter aan het oppervlak plaatsvinden dan natuurlijke aardbevingen en die een specifiek type trilling met zich meebrengen.
Door kennis te delen kan er snel naar generieke, integrale en innovatieve oplossingen toegewerkt worden.

Contact

Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst over bijvoorbeeld een versterkingsadvies, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Versterkingspunt van NCG waaronder uw woonplaats valt.

Voor overige vragen of informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen of een mail sturen naar info@borggroningen.nl.
Wij nemen vervolgens z.s.m. contact met u op.

(Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden daarna vernietigd en nooit gedeeld met derden).

    BORG B.V.

    Postbus 98
    9750 AB  HAREN