Via de website van BORG kunnen privacygevoelige gegevens worden verwerkt. BORG respecteert de privacy van haar medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen waar zij mee samenwerkt. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat BORG, al onze medewerkers en alle derden die diensten voor of namens ons verlenen, uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die vereist zijn op grond van de wet- en regelgeving of die nodig zijn voor legitieme organisatorische doeleinden.

Onze Privacyverklaring beschrijft hoe we omgaan met data van personen. Dit document kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Onze privacyverklaring Bouwplaatsen beschrijft hoe BORG omgaat met de persoonsgegevens van medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en bezoekers in het kader van toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.